• rclyrisband-search
 • Home Request LRC Singer AIO Editor LRC Maker Request List LRC File Basics Privacy Policy Credits About Contact

  Mudinepalli Lyrics Download by Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha - Read, Copy & Download LRC / PDF / TXT / SRT File

  Read, Copy, Download simple local lyrics LRC file which is music subtitles of Mudinepalli is a Telugu song from the album Gentleman and this song is sung by Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha. This synchronized LRC file is created by our stuff using our free tool "LRC File Maker" and our provided LRC files are only for the official length of the songs like this song's duration is 04:42.98. You can also download lyrics here in TXT (.txt), SRT (.srt) and PDF (.pdf) format.

  rclyricsband social share

  Mudinepalli by Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha LRC Format

  [ti:Mudinepalli]
  [ar:Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha]
  [al:Gentleman]
  [lang:Telugu]
  [length:04:42.98]
  [by:Jun]
  [re:rclyricsband.com]
  [ve:v0.0.5]
  [00:00.00]
  [00:43.34]ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [00:47.72]నీ కొంగు పొంగు నా గుండె కోసేనమ్మా
  [00:51.76]
  [01:01.81]ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [01:06.24]నీ కొంగు పొంగు నా గుండె కోసేనమ్మా
  [01:11.90]బుట్ట మీద బుట్ట పెట్టి బుగ్గ మీద చుక్కపెట్టి వాగల్లె నడిచావే
  [01:15.83]నీ బుట్టలోని పువ్వులన్నీ గుట్టులన్ని రట్టు చేసి నన్నీడ పిలిచేనే
  [01:20.71](ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [01:25.00]నీ కొంగు పొంగు నా గుండె కోసేనమ్మా)
  [01:30.22]
  [01:39.59](పల్లి పల్లి
  [01:41.81]ముదినేపల్లి పల్లి
  [01:44.40]పల్లి పల్లి
  [01:46.55]ముదినేపల్లి)
  [01:49.10]
  [01:58.72]కాటుక కళ్ళ వాడల్లో కట్టుకుంటా గుడిసంట
  [02:03.42]పసుపుతాడు పడకుండా ఆగడాలే వద్దంట
  [02:08.16]చింతపల్లి చిన్నోణ్ణి చూడు నీకు వరసంట
  [02:13.40]వరస కాదు నాకంట మనసు ఉంటే చాలంట
  [02:17.20]పగలు రేయి
  [02:18.56](నీతో ఉంటా)
  [02:19.69]ఉన్నావంటే
  [02:20.76](అది తప్పంట)
  [02:22.12]కలిసి వస్తే ఎన్నెల మాసం చెయ్యాలి జాగరం
  [02:26.54]ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [02:30.94]నువ్వు ఓరకంట చూసావో నెల తప్పేనమ్మా
  [02:36.40]ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [02:40.47]నువ్వు ఓరకంట చూసావో నెల తప్పేనమ్మా
  [02:44.98]బుట్ట మీద బుట్ట పెట్టి నేను పువ్వులమ్ముతుంటే కనుసైగ చేస్తావే
  [02:51.14]ముట్టుకుంటే కందిపోవు ముద్దరాలి సొగసుకు గాలాలే యేస్తావే
  [02:55.98]
  [03:23.60]తమలపాకు తడిలోన పండెనే నీ నోరంట
  [03:28.50]నోటి పంట కాదంట పాడిపంట చూడంట
  [03:33.16]నాకు నువ్వే తోడుంటే సంబరాలే నట్టింట
  [03:37.94]ఆశ పడిన మావయ్యది అందమైన మనసంట
  [03:42.68]అందం చందం
  [03:43.94](నీకే సొంతం)
  [03:45.00]వెన్నెలలోనే
  [03:46.18](యెసా మంచం)
  [03:47.57]పైరగాలుల పందిరిలోన కరిగిపోదాం మనం
  [03:52.70]ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [03:56.64]నీ కొంగు పొంగు నా గుండె కోసేనమ్మా
  [04:01.53]ముదినేపల్లి మడిచేలో ముద్దుగుమ్మ
  [04:06.00]నువ్వు ఓరకంట చూసావో నెల తప్పేనమ్మా
  [04:11.00]బుట్ట మీద బుట్ట పెట్టి నేను పువ్వులమ్ముతుంటే కనుసైగ చేస్తావే
  [04:15.77]ముట్టుకుంటే కందిపోవు ముద్దరాలి సొగసుకు గాలాలే యేసావే
  [04:21.71](పల్లి పల్లి
  [04:23.95]ముదినేపల్లి పల్లి)
  [04:24.83]ముదినేపల్లి
  [04:26.21](పల్లి పల్లి)
  [04:27.34]నానేపల్లి
  [04:27.89](ముదినేపల్లి)
  [04:29.44]అనకాపల్లి
  [04:30.88](పల్లి పల్లి)
  [04:32.00]కొండాపల్లి
  [04:32.81](ముదినేపల్లి)
  [04:33.96]ముదినేపల్లి
  [04:34.91](పల్లి పల్లి)
  [04:35.91]నానపల్లి
  [04:41.58]RCLyricsBand.Com

  This LRC file may not match your music if the duration is not the same. Click Edit below and simply apply an offset (+0.10 sec, -0.10 sec, etc.)


  Try Our Free Tools


  You May Listen Mudinepalli by Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha

  apple music logospotify music logoamazon music logotidal music logoyoutube music logo

  FAQ:

  1. Who is the singer of "Mudinepalli" song?

  ⇒ Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha have sung the song "Mudinepalli".

  2. Which album is 'Mudinepalli' song from?

  ⇒ Gentleman.

  3. In which language is 'Mudinepalli' song composed?

  ⇒ Mudinepalli song is composed in Telugu language.

  4. What is the official duration of 'Mudinepalli' song?

  ⇒ The official duration of 'Mudinepalli' is 04:42.98.

  5. Can I reupload this LRC file on the internet?

  ⇒ Sorry, you are not allowed to reupload this lrc file on the internet without permission. This is only for your personal use.

  6. Does this LRC file perfectly match with the official song?

  ⇒ Yes, it does most of the time, but sometimes you need to apply an offset using our tool LRC File Maker (i.e., +10.. or -10..).

  Usilambatti Pen Kutti Muthu

  Mudinepalli

  Shahul Hameed, Swarnalatha, Malgudi Subha - Mudinepalli