rc lyrics band default featured image

Shervin Hajipour – Baraye Lyrics Download PDF/LRC File

Shervin Hajipour – Baraye Lyrics Download PDF/LRC File download music subtitles in *.lrc and *.pdf format from RC Lyrics Band is one of the best lyrics downloading platform which has a huge database of lyrics where a user can freely download local lyrics subtitles for their favorite music player.

Advertisement
Baraye LRC Format
[ti:Baraye][ar:Shervin Hajipour][lang:Arabic][length:02:31.46][by:Jun][re:www.rclyricsband.com][ve:v0.0.5][00:00.00][00:14.62]برای توی کوچه رقصیدن
[00:17.33]برای ترسیدن به وقت بوسیدن
[00:21.23]برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون
[00:25.50]برای تغییر مغزها که پوسیدن
[00:28.45]برای شرمندگی، برای بی پولی
[00:32.19]برای حسرت یک زندگی معمولی
[00:36.10]برای کودک زباله گرد و آرزوهاش
[00:39.99]برای این اقتصاد دستوری
[00:43.57]برای این هوای آلوده
[00:46.98]برای ولیعصر و درختای فرسوده
[00:50.48]برای پیروز و احتمال انقراضش
[00:54.30]برای سگ های بی گناه ممنوعه
[00:57.83]برای گریه های بی وقفه
[01:01.87]برای تصویر تکرار این لحظه
[01:05.46]برای چهره ای که می خنده
[01:09.07]برای دانش آموزا، برای آینده
[01:13.01]برای این بهشت اجباری
[01:16.44]برای نخبه های زندانی
[01:20.22]برای کودکان افغانی
[01:23.87]برای این همه “برای” غیرتکراری
[01:27.61]برای این همه شعارهای توخالی
[01:31.25]برای آوار خونه های پوشالی
[01:35.08]برای احساس آرامش
[01:39.00]برای خورشید پس از شبای طولانی
[01:42.69]برای قرص های اعصاب و بی خوابی
[01:46.05]برای مرد، میهن، آبادی
[01:49.96]برای دختری که آرزو داشت پسر بود
[01:53.51]برای زن، زندگی، آزادی
[02:03.68]برای آزادی
[02:11.07]برای آزادی
[02:18.47]برای آزادی
[02:24.09]Source: RCLYRICSBAND.COM

 

Shervin Hajipour – Baraye Lyrics Download PDF/LRC File:

 

You May Also Like: