Big Zulu – 150 bars Lyrics Download LRC x PDF File

  • Post category:Big Zulu

150 bars Lyrics/Letra/Paroles Download is a Zulu song sung by Big Zulu. You can download Big Zulu’s 150 bars song Lyrics in PDF and LRC File here.

Big Zulu 150 bars Song Lyrics PDF Download:

 

LRC File Download (*.lrc) [length:05:35.86]

 

150 bars LRC Format
[ti:150 bars] [ar:Big Zulu] [lang:Zulu] [length:05:35.86] [by:Jun] [re:www.rclyricsband.com] [ve:v0.0.5] [00:00.00] [00:02.57](Ke Hip Hop Dawg), Ayi, shun wenkabi, Ay awuthi siyizwe stallion sekonakele
[00:09.87](Ke Hip Hop Dawg), Asengenile amanzi endlini mfo kaMgule, Ayikho into ezakwenziwa sebebhedile
[00:15.57]Ufuseg akabe ufusegi ke manje angeke, Sisabuyela emuva
[00:19.62]Ay khaleke konakele ke maje, Ay iNkabi Nation manje ngeke ngibingelele
[00:25.28]Senizongithola ngaphakathi ngiginga indoda, Ingalindele
[00:28.13]Ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele
[00:30.95]Ithi izo save iHip Hop iy saver njani nayo iy fele
[00:34.04]Inkabi ingaphakathi ayibingeleli ayisaqoqothi
[00:36.61]Umfan’ uyodlala nowabo ushun wenkabi awusatotosi
[00:39.60]Ng’ khule iy’nsizwa ziboshiwe kulelizinga asisankonkothi
[00:42.48]Nina nijwayel’ iPiano la kusho iHipHop as’kokodi
[00:45.31]Woz’ eNkab mawufuna iBeef uzofika itafula lidekiwe
[00:48.14]Uhlale wazi may’ ngakuhlula uzophuma ingozi sik’ gqemile
[00:51.13]Uthi sibonela kuwe upheth’ iGame, usudakiwe?
[00:53.68]Family tree ishlahla sensangu, yin’ engathi usubhemile
[00:56.94]Okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuyaspeeda usese mncane mufasa kim’ awuhlukile noSimba
[01:02.67]Ay’khale may’khala lakim’ akekho ozongithinta
[01:05.20]Kule industry sengi Famous ngiwu Nkulunkulu niyangisumisa
[01:08.55]Uxolo ma nobaba ang’soze ngathuka ifamily, Kuleli hlathi ngiwuthazane ngisadlala nambhubesi
[01:14.19]Ngiqinisa abafana sebenomqondo wama thekeni
[01:16.70]Ama los? komRapper iskinny jean sekunokuvela iphenti
[01:19.78]Am Zulu man with the power angisakhulum ngo Nasty C, Iflow kimi itotal komRapper kukhuphuka iBP
[01:25.70]Akekho ongang’ thinta ningangitseheli ngo Stohie T, IMercedes isentanyeni kodw’ ama Garage aEmpty
[01:31.54]Hip Hop iphethwe iNkabi usomaTekisi ithini iClock
[01:34.26]Nijuthwa iFacebook noTwitter bathi nidumile ko TikTok
[01:37.23]Nikhuluma kakhulu ngayhi ninokugqoka iy’kinnyTop
[01:39.89]Kukhon’ obhadelewa ukushaywa nikhala kamndand’ njenjo Slik Talk
[01:42.97]Ubani uStogie T uye wenzani savuka sezwa?
[01:45.70]Umkhonto kim usesandleni isdudla ngis’shiya siphethe inxeba
[01:48.52]Ngidla amaBars ung’ dlela umona ingulube inginonele
[01:51.34]Isdudla sinokufana nebhola, I woundn’t mind ukuk’ khahlela
[01:54.31]Kunzima ukufica inkabi bafana sekuyakhuphukela
[01:56.93]Sikhipha amaHit everyday anofika soncobelela, Bhayiziswa amaComment angabe nje niya
[02:02.24]Concentrater ngoba iGame ibuzwa kim engathi KuHipHop ngiyiCommentator
[02:05.78]Nithi uZulu akasaRap, kanti nikhukuma amanga
[02:08.60]Ngaqala ujuRapper nibancane, nanisathi inyam’inama
[02:11.60]Indlala ibanga ulaka kant ulaka lubanga indlala
[02:14.42]Sinemali eningi siye Duabi 3.7 ukubona intaba
[02:17.40]Ngikhuluma lezindaba ngoba akekho engimsabayo
[02:20.22]Angibuze ukhona ogolozayo noma nje ongigolombayo
[02:23.20]Ngeke nibkekane nami none nje nizingane ey ‘khasayo
[02:25.92]Bathi niFly ngibon’ iy’mpiko ngathi nibaningi eniphaphayo
[02:28.90]Ngiphendule iRap iRenk ukhona ofuna ukuthini
[02:31.71]NgiQasha uCassper noKwesta ntambama ngifuna iChecking
[02:34.53]Usomatekisi onemali, vele nginemali eningi
[02:37.35]I’m ambitious and hungry ngilamba ngidle amaArtist
[02:40.28]Yanzima lendaba, inkabi ibulala amajaha, Akekho ongngithinta ngeke umthinte umuntu umsaba
[02:46.12]Kwakhala umadala wathu la kushuni akudlalwa, Ulambile ufuna iBeef eNkanbi asinayo iDeal yendlala
[02:51.87]Ushuni wenkabi awuncengi, nginiqonda ngo anginicengi
[02:54.70]Maningazwanga ukuthi ngithini anosondela nje anginihlebi
[02:57.51]Iblukwe iStallment anlingixegi, inaba yoSkrrSkrr angiyi ngeni
[03:00.49]100K performance ningangitsheli ngabo 25k
[03:03.00]HipHop will die when you say so, you will die when I say so
[03:06.08]Kufa kwakho kuaTrenda ngathi icala lakaSenzo
[03:09.18]R.I.P King Pro, Ricky Rick, Makhado, Angidlali when it’s cash time ngakuheka uthola ik.O
[03:14.92]Mina ngiyiNkaalatha uShuni Wenkabi Inxakanxaka
[03:17.58]Basukele ingadlangla iskhondlakhondla inyakanyaka
[03:20.41]Wena K.O uyiqhakaqhaka ngakucela iFeature wangishayashaya
[03:23.49]Ngakugcina ythatha iz’ngane zeskole wawudume ngeCaracara
[03:26.50]Wena Stogie T lana asikho eOver Seas naleslungu sakho esingapheli ungaidaleli isphithiphithi
[03:32.07]Omunye ngamcela iFeature wathi ngiyabanda ngindikindiki
[03:34.89]Bheka manje ubanda mpo wagcina iHit nge Tsikitsiki
[03:37.71]Bafana ngicwela ukuphapha ozongiphendula ngidonsa impama
[03:40.63]Ningangitsheli ngesphukuphuku unoya anginaso iskhathi sohlanya
[03:43.38]Akaphilile loyo ekhanda angasekela iNkosi yohlanga
[03:46.36]Ufuna Beef ngikunika inkomo engakadliwa ngathi eyentombi yomhlanga
[03:50.04]Manje ngisese under ground, Inkabi isakhothwa ngamadlozi
[03:53.03]Khuza om’rapper amaGold digger ngisengaba gubhlela umgodi
[03:55.86]U-AKA noK.O ngagcina nithi niRunner iJozi
[03:58.68]Nigijimaphi ngoba asini boni, kwaphela iComrade maraton
[04:01.37]Hip Hop ikude ukufa mangisasekhona, Ikude ukuphupha om’Rapper ngibalalisa phansi
[04:05.44]Sweet dream bakude ukuvuka ngi under ground ngikude ukubuya
[04:08.21]IFlow imnazi bakude ukuvutha, ngivala, NgamaBars ngeke kuLoot we angiyena uZuma
[04:12.26]Sengiqedile nge Old School ngingena Ku New School wena
[04:15.87]Source: RCLYRICSBAND.COM

You May Also Like:

Our Lyrics Synchronize is 100% Perfect For That Allotted Length. Downloading Music Subtitles (*.LRC) Means That You Promise And Agree That You Will Use The Subtitles Only For Your Own Personal, Non-Commercial Use And That You Will Not Redistribute Or Upload Them On The Internet Without Permission. Thank You.